Vedtægter

Frederikshavn Marineforening er en afdeling af “Danmarks Marineforening” og som sådan underlagt vedtægter for denne.

Du kan se disse vedtægter, ved at klikke på knappen herunder.

Marineforeningens vedtægter

Regler for benyttelse af Marinehuset

§1. Marinehuset kan lånes af medlemmer af Marineforeningen, Frederikshavn Afdeling til afholdelse af egne og familiære mærkedage ( Egne og hustrus/samlevers runde fødselsdage, eget bryllup, runde og halvrunde bryllupsdage, udnævnelse, afsked og jubilæum. Endvidere til eget barns dåb, konfirmation og bryllup)

§2. Marinehuset kan lånes fra 08.00 til kl. 23.00.

§3. Al udskænkning skal ske fra Marineforeningens beholdning, til dagspris og afregnes
samme dag.

§4. Servering af mad og lignende sker for lånerens egen regning.

§5. Låneren skal aflevere Marinehuset, i rengjort stand, efterfølgende dag kl. 11.00.

§6. Udlån af Marinehuset kan kun aftales med Banjermesteren. Depositum på 500 kr. betales ved aftalens indgåelse, og tilbagebetales med fradrag for evt. skader og manglende rengøring.

§7. Gebyr for lån af Marinehuset er p.t. 1000 kr.

§8. Maritime foreninger og Soldaterforeninger i Frederikshavn kan låne Marinehuset til afholdelse af foreningsmøder, generalforsamlinger etc. efter de i paragraf 1 – 7 nævnte retningslinjer.

Kræver udlånet ekstraordinær fremmøde/hjælp fra Marineforeningens side til f.eks. borddækning, servering, afrydning, rengøring samt betjening, så aftales det i det enkelte tilfælde et ekstra lånegebyr, der tilfalder Marineforeningen.

§9. Ved et medlems død kan Marinehuset udlånes til nærmeste pårørende for servering af kaffe eller gravøl. Her betales ikke gebyr.

Ovenstående regler er senest revideret december 2018.

Bestyrelsen