Frederikshavn Marineforening er en afdeling af “Danmarks Marineforening” og som sådan underlagt vedtægter for denne.

Formænd i Marineforeningen

Konsul E. Jacobsen

1921 – 1924
Formands periode

Fabrikant A. Larsen

1924 – 1925
Formands periode

Kaptajn Weber-Hansen

1925 – 1940
Formands periode

Inspektør J. Francke

1940 – 1944
Formands periode

Maskinmester K.H. Jensens

1944 – 1949
Formands periode

Arrestforvarer Vissing Kjeldsen

1949 – 1962
Formands periode

Forvalter Georg Petersen

1962 – 1980
Formands periode

Restauratør Svend S. Nielsen

1980 – 1995
Formands periode

Forretningsfører Knud E. Qvick

1995 – 2015
Formands periode

Marinespecialist Hans Jørgen Westermann

2015 – 2020
Formands periode

Seniorsergent Preben Olsen

2020 – nu
Formands periode