Preben Olsen
Formand
Torben Madsen
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Banjermester
Helle Poulsen
2. suppleant
Hanne Marie Christensen
Hovmester & 1. suppleant
Knud Erik Qvick
Slopkistebestyrer
Esben Jensen
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
John Troldtoft Lie
Bestyrelsesmedlem
Claus Abildgaard
Bestyrelsesmedlem
Lene Damsgaard Klug
Bestyrelsesmedlem
Per Østergaard Rask
Bestyrelsesmedlem

Med henvisning til vedtægternes § 36 meddeles herved bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d.10/2 2024.