Preben Olsen
Formand
Torben Madsen
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Banjermester
Annelise Berthelsen
1. suppleant
Hanne Marie Christensen
Hovmester & 2. suppleant
Knud Erik Qvick
Slopkistebestyrer
Esben Jensen
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Jens Aksel Kruse
Bestyrelsesmedlem
Claus Abildgaard
Bestyrelsesmedlem
Orla Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
Per Østergaard Rask
Bestyrelsesmedlem

Med henvisning til vedtægternes § 36 meddeles herved bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d.28/1 2023.

Bestyrelsen 2023: Preben Olsen, Torben Madsen, Claus Michael Abildgaard, Jens Aksel Kruse, Orla Frederiksen, Per Østergaard Rask og Esben Jensen. Suppleanter: Annalise Berthelsen og Hanne Marie Christensen