Ansøg om medlemskab

Som medlem af Frederikshavns Marineforeningen får du adgang til marinestuen, samt mulighed for at deltage i vores arrangementer. Et medlemskab koster 350 DKK om året.

Print optagelsesblanketten og udfyld.

Hent blanket

Du kan enten aflevere den på vores adresse: Frederikshavn Marineforening, Søndergade 184, 9900 Frederikshavn.

Eller sende den via e-mail: frederikshavn@marineforeningen.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Medlemskriterier

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages
myndige danske mænd og kvinder:

1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet

eller

2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.