Preben Olsen
Formand
Torben Madsen
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Banjermester
Esben Jensen
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Claus Abildgaard
Bestyrelsesmedlem
Jens Aksel Kruse
Bestyrelsesmedlem
Orla Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
Per Østergaard Rask
Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Qvick
Slopkistebestyrer
Bodil Viola Qvick
1. suppleant
Pia Pennerup
2. suppleant

Med henvisning til vedtægternes § 36 meddeles herved bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d.22.2 2020.

Bestyrelsen 2020 – fra venstre: Claus Abildgaard, Bodil Viola Qvick, Orla Frederiksen, Esben Jensen, Preben Olsen, Pia Pennerup, Per Østergaard Rask, Jens Aksel Kruse og Torben Madsen.