Preben Olsen
Formand
Torben Madsen
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Banjermester
Esben Jensen
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Claus Abildgaard
Bestyrelsesmedlem
Jens Aksel Kruse
Bestyrelsesmedlem
Orla Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
Per Østergaard Rask
Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Qvick
Slopkistebestyrer
Pia Pennerup
1. suppleant
Annalise Berthelsen
2. suppleant

Med henvisning til vedtægternes § 36 meddeles herved bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d.26/2 2022.

Bestyrelsen 2022: Preben Olsen, Torben Madsen, Claus Michael Abildgaard, Jens Aksel Kruse, Orla Frederiksen, Per Østergaard Rask og Esben Jensen. Suppleanter: Pia Pennerup og Annalise Berthelsen.