Claus Abildgaard
Bestyrelsesmedlem
Esben Jensen
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Annalise Berthelsen
1. suppleant
Hanne Marie Christensen
Hovmester & 2. suppleant
Jens Aksel Kruse
Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Qvick
Slopkistebestyrer
Orla Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
Per Østergaard Rask
Bestyrelsesmedlem
Preben Olsen
Formand
Torben Madsen
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Banjermester

Med henvisning til vedtægternes § 36 meddeles herved bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen d.26/2 2022.

Bestyrelsen 2023: Preben Olsen, Torben Madsen, Claus Michael Abildgaard, Jens Aksel Kruse, Orla Frederiksen, Per Østergaard Rask og Esben Jensen. Suppleanter: Annalise Berthelsen og Hanne Marie Christensen