Efter generalforsamlingen 2022 er det besluttet, at vi åbner Marinehuset hver onsdag mellem kl. 0900 og 1100. Det er åbent for medlemmer, der naturligvis gerne må tage partner med. (og efter behov også en ven/kammerat)

Vi har jo et funktionelt  hus og så kan vi lige så godt bruge det mest muligt.

Som tovholder i onsdagsklubben er Hanne Marie, Rosa, Annalise og Helge.

Der serveres kaffe (gratis) og formiddagsbrød (kostprisen) og der kan købes af varelageret i baren til normal barpris. Er der underskud på brødindkøb dækker Marineforeningen det.

Aktiviteter er helt op til deltagerne. Meningen er at det skal give værdi og hygge at benytte tilbuddet.

Bliver det en succes, kan det komme på tale at åbne en ekstra dag om ugen.

På bestyrelsens vegne

Preben Olsen

Formand