På bestyrelsens og egne vegne vil jeg gerne ønske alle vore medlemmer, venner af huset, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser en rigtig GLÆDELIG JUL samt et GODT LYKKEBRINGENDE NYTÅR.

2021 har været et begivenhedsrigt år, hvor vi, trods Covid19, har kunnet fejre vores 100års Jubilæum. Sådan er det, desværre, ikke gået for alle de Lokalafdelinger, som også blev 3cifrede i år.

Coronabølgerne går op og ned, men i bestyrelsen arbejder vi hårdt på at navigere Marineforeningen Frederikshavn Afdeling sikkert uden om alle skærene, og at opretholde så mange af vores aktiviteter som muligt, samtidig med at myndighedernes krav og anbefalinger overholdes.

Da vi ikke er sikre på, at bølgerne lægger sig lige umiddelbart, har vi valgt at aflyse Nytårskuren 2022, hvor vi ellers havde set frem til at mødes med Bystyret, Søværnet, De Maritime Uddannelsesinstitutioner samt Det Blå Erhvervsliv. ØV, men sådan er det nu en gang.

Endnu en gang GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR, pas godt på Jer selv, så skal vi nok komme igennem det oprørte Coronahav sammen. Vi glæder os til at se Jer alle i 2022. Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Preben Olsen

Formand