Vi har modtaget en opfordring fra vores Landsformand, som jeg med glæde viderebringer:

#

Kære Formænd m.fl.

Danmarks Marineforening er medunderskriver af Charter for Nyholm, hvis formål er at bevare Nyholm som en maritim kulturarv. Dette var Temaet i Under Dannebrog nr. 4/2021.

Den politiske beslutning om Nyholms fremtid forventes truffet inden jul og det er derfor vigtigt, at vi alle søger at påvirke denne til fordel for den bedst mulige bevarelse af Flådens historie gennem de seneste 331 år.

Foreningen Historiske Huse har – med (økonomisk) støtte fra Fonden Realdania – udskrevet en konkurrence om kåring af Danmarks smukkeste havneområde. Der er udvalgt 15 danske havneområder, heriblandt Københavns indre havn med Flådens Leje.

I kan læse mere om konkurrencens baggrund og betydning her:

https://realdania.dk/nyheder/2021/10/danmarks-smukkeste-havneomr%C3%A5de?utm_medium=email&utm_campaign=Historiske%20Huse%20vil%20kre%20Danmarks%20smukkeste%20havnemilj&utm_content=Historiske%20Huse%20vil%20kre%20Danmarks%20smukkeste%20havnemilj+CID_08a4865bf3eac70d319f4d03251844dc&utm_source=Nyhedsbrev&utm_term=Foreningen%20Historiske%20Huse%20udskriver%20sknhedskonkurrence%20Vil%20kre%20Danmarks%20smukkeste%20havneomrde

Jeg skal derfor opfordre jer til at viderefordele denne mail til jeres medlemmer og samtidig opfordre jer alle til at stemme for kåringen af Københavns indre havn med Flådens Leje som Danmarks smukkeste havneområde:

Stemmeseddel:

Mvh

Steen Engstrøm

Landsformand

#

Jeg håber, at så mange som muligt af vores medlemmer vil bakke op om at bevare det, som er tilbage af Flådens Leje på Holmen.

Preben Olsen

Formand