Så blev indsejlingsfyrene endelig tændt, og vi kan navigere mod den længe ventede genåbning af Marinestuen.

Der er dog et par rev og grunde, vi skal undgå, inden vi er nået sikkert tilbage i havn.
Vi startede vores færd med at åbne Marinestuen fredag d. 23. april kl. 1400.
Fremover holder vi fyraftensåbent hver fredag fra kl. 1400 til kl. 1700 i perioden 15/8 – 15/6. Søndagsåbent som vi plejer.

Indtil videre skal du have Coronapas eller en Coronatest, som ikke er over 72 timer gammel, for at få serveret indendørs, så, hvis du tager testen om torsdagen, er du dækket ind for hele weekenden. Har du ikke Coronatest eller Coronapas, må du tage til takke med terrassen eller de udendørs borde.

Vores Jubilæumsarrangement d. 12. juni forventer vi at kunne gennemføre, som oprindelig planlagt, da vejret bør være med os, og der vil være god plads udenfor. Vi vil gerne have en tilmelding, både til morgenmønstringen og til marchen gennem byen.

I øjeblikket mener vi, at vores 100 års jubilæumsfest kan gennemføres. Måske kommer der nogle få ændringer, men vi vil holde Jer alle opdaterede, både i Marinestuen og her på hjemmesiden.

Tilmelding til begge arrangementer senest d. 30. maj 2021 (Pinsedag) på de fremlagte lister, pr. E-mail på:
frederikshavn@marineforeningen.dk eller telefonisk til Torben.

Det har heller ikke været muligt at afholde Generalforsamling i år, og en enig bestyrelse har besluttet, at det ikke giver mening at afholde Generalforsamlingen i efteråret, så Generalforsamlingen 2021 aflyses, og den Bestyrelse og de Sendemænd, som blev valgt på Generalforsamlingen i 2020 fortsætter uændret.
Regnskabet for 2020 vil blive ophængt i Marinestuen.

Bestyrelsen og jeg glæder os til at se Jer alle sammen igen.

På bestyrelsens vegne
Preben Olsen
Formand