1 januar 2024

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling til afholdelse Lørdag, den 10. februar 2024 kl. 13.00

Dagsorden til ordinær generalforsamling 

 • Velkommen ved formanden
 • Valg af dirigent
  • Godkendelse af forretningsorden
  • Valg af referent. 
  • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2023 ved formanden
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren Regnskab 2023 Kontingent 2024
 • Indkomne forslag. Skal skriftligt være formanden i hænde, senest fredag, 26.1 2024
 • Formand for 2 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Preben Olsen.
 • Et bestyrelsesmedlem for 2 år. Per Rask modtager genvalg.
 • Et bestyrelsesmedlem for 2 år. Orla Frederiksen stopper i bestyrelsen.
 • Et bestyrelsesmedlem for 1 år. Jens Kruse stopper i bestyrelsen.
 • Valg til bestyrelsen – følgende er på valg.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

a. 1. suppleant. Annelise Bertelsen (Er villig til genvalg, men vil gerne at en anden meldte sig)

 1. 2. suppleant. Hanne Marie Christensen (Modtager genvalg.
 • Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.Henrik Ammonsen. (Modtager genvalg)
 • Knud Erik Qvick. (Modtager genvalg) Valg af revisorsuppleant. Jan Brink (modtager genvalg)
 • Valg af flagbærere.

     1. Flagbærer Jens A. Kruse (Modtager genvalg)

     2. Flagbærer Claus Abildgaard. (Modtager genvalg)

 • Sendemandsmødet 3.5 – 5.5 2024 – herunder valg af Sendemænd.
 • Eventuelt:

BESTYRELSEN